Planning Software voor Stenden University Hotel

Stenden is een internationaal georiënteerde hogeschool met vestigingen in Nederland en buitenland. In Leeuwarden staat het Stenden Universty Hotel dat de praktijk deel van de opleiding verzorgt. Dit moderne en luxe hotel wordt voornamelijk door studenten gerunt.Iedere 10 weken doorloopt een nieuwe groep van 100 studenten iedere afdelingen van het hotel.  De studen werken met een dienstrooster daar het hotel 7 dagen per week is geopend.

De probleemstelling

Iedere 10 weken wordt een nieuwe planning gemaakt worden voor de volgende groep studenten. Het maken van deze planning is complex en bewerkelijk daar deze moet voldoen aan verschillende criteria.

Niet alleen moeten een student alle afdelingen doorlopen en alle trainingen maar ook moeten de avond- en weekenddiensten everendig zijn verdeeld. Ook moet de planning zorgen dat een afdeling een minimale bezetting heeft en dat de maximale bezetting niet wordt verscheden. Verder zal de planning rekening moeten houden dat er tijdens de periodieke coachingafspraken  geen afdelingen onderbezet raken.

Het opstellen van een planning dat voldoet al dit soort criteria is uitermate bewerkelijk en complex.

Planningsoftware

Stenden heeft KRATZ Business Solutions B.V. gevraagd een planningsoftware applicatie te ontwikkelen waarmee een cursusprogramma volledig automatisch gepland kan worden.

Omdat we kunnen putten uit een rijke bibliotheek van standaard software componenten was de basis functionaliteit snel gemaakt. Het meest uitdagende onderdeel was de realisatie van de planningsmodule. Ook daar hebben we gebruik gemaakt van een standaard module uit onze bibliotheek die we vervolgens hebben toegespitst .

De software genereert voor iedere nieuwe cursus keurig een cursusprogramma. Een cursusprogramma bepaald welke afdelingen moeten worden doorlopen inclusief het dienstrooster met bezettingseisen.  De volgende stap is het inschrijven van de studenten. Om de registratie te versnellen is gekozen voor een import vanuit Excel. Bij de importeren worden de studenten automatisch ingedeeld bij hun betreffende coach.

Het ontworpen planningsalgoritme heeft nu voldoende informatie om de planning te generen. Het algoritme zoekt de meest optimale planning per student.  De ingestelde planningsregels worden in mate van prioriteit toegepast op de planning. De mate van succes hangt volledig af van

Afhankelijk van het aantal deelnemende studenten en de beschikbare capaciteit per afdeling is het niet altijd mogelijk om aan alle criteria te voldoen. De planningssoftware is hierdoor uitgerust met een analysefunctie. De analyzefunctie toont in een oogopslag eventuele planningsproblemen wat een medewerker een concreet handvaten geeft om passende actie te ondernemen.

Analyses CourseSchedule

Neem contact op

Meer weten ? Contactformulier


Telefoon : 010 – 451 41 88